ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 18 Μαΐου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

31η/18.05.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3856/05-04-2021 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 140/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου συνολικού προϋπολογισμού 59.998,25 ευρώ που προκύπτει από το άθροισμα των 48.163,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% συν 260,50 € πλέον Φ.Π.Α. 6%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 59.998,25 ευρώ σε βάρος των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2021 ως εξής:

KAE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
10-6061 Προμήθειες ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6.000.00€
15-6061 Προμήθειες ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 €
20-6063.01 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 29.998,25 €
30-6061 Προμήθειες ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 10.000,00 €
45-6061 Προμήθειες ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 €
50-6061 Παροχές ένδυσης (Ένδυσης εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 8.000,00 €

2. Την έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3856/05-04-2021 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που περιγράφονται σε αυτή.

Αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» ποσού 722.103,61 €

Α.Ο.Ε 141/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» ποσού 722.103,61 €

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων & τεσσάρων (4) ΔΕ Εισπρακτόρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( IΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας.

Α.Ο.Ε 142/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων & τεσσάρων (4) ΔΕ Εισπρακτόρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( IΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας.

Καθορισμός διαδρομών και είσπραξη αντίτιμου στα Δημοτικά Λεωφορεία

Α.Ο.Ε 143/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Καθορίζει τον   αριθμό των δρομολογίων ημερησίως και να γίνει η διάκριση της συχνότητας αυτών ανά εποχή.

2. Με κριτήριο τη χιλιομετρική απόσταση της γραμμής Σκιάθου-Κουκουναριών να καθορίζεται το αντίτιμο για τις μεταφορικές υπηρεσίες που θα προσφέρει η Δημοτική Συγκοινωνία. Προτείνεται η έκδοση δύο χρωμάτων εισιτηρίων που θα αντιστοιχούν στις δύο βασικές διαδρομές: Σκιάθου-Αγίας Παρασκευής και Σκιάθου– Κουκουναριών .

3.Επιπλέον, η οικονομική επιτροπή θα πρέπει να εισηγηθεί και τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών .

4. Τα εισιτήρια να εκδίδονται με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και να διατίθενται στο επιβατικό κοινό από τους εισπράκτορες που θα τα χορηγούν κατά την είσοδο των επιβατών στο λεωφορείο. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο τρόπο ένας καθορισμένος αριθμός εισιτηρίων θα χρεώνεται καθημερινά από την ταμειακή υπηρεσία στους εισπράκτορες, οι οποίοι την επόμενη ημέρα ή, αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, την ερχόμενη Δευτέρα, θα καταθέτουν στον αρμόδιο υπάλληλο το χρηματικό ποσό της είσπραξης και θα ξεχρεώνονται τον αντίστοιχο αριθμό εισιτηρίων.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.657,28 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η/Ζ 17,5k VA στο Δημαρχείο.

Α.Ο.Ε 144/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.657,28 € στον ΚΑΕ «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 24.552,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια κατευθυντήριων επιγραφών.

Α.Ο.Ε 145/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 24.552,00 € στον ΚΑΕ «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή