ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 11 Μαΐου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

30η/11.05.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας

Α.Ο.Ε 135/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ Πυροφυλάκων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 2021.

Έγκριση της 19/2021 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα: "Ψήφισης 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δ.Λ.Τ.Σκιάθου"

Α.Ο.Ε 136/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα: "Ψήφισης 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δ. Λ. Τ. Σκιάθου"

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α ΟΜΑΔΑ (αρ. συστήματος 107154 ) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 137/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ. 5130/28-04-2021 πρακτικό (ι) αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς

β) Την επικύρωση του 5387/ 07-05-2021 Πρακτικού (ΙΙ) « αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς »

γ) Την ανάδειξη του « ΡΑΠΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ » ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Α ΟΜΑΔΑ) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονομική του προσφορά δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας.

Παράταση ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού του υπ՚ αριθμ. Β84/2021 ΧΕΠ.

Α.Ο.Ε 138/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού του υπ՚ αριθμ. Β84/2021 ΧΕΠ έως την 9η Ιουνίου 2021.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.154,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια πινακίδων για την περιοχή του Αγίου Ταξιάρχη.

Α.Ο.Ε 139/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.154,00 στον ΚΑΕ με τίτλο "Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή