ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 20 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

25η/20.04.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάσει το ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Ο.Ε 111/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίσει τους όρους της διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου που θα στεγάσει το ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ.

Έγκριση ή μη του αριθμ πρωτ 4394/15-04-2021 αιτήματος με θέμα " Μετάθεση καταβολής Αντιτίμου Α' δόσης χρήσης οικονομικού έτους 2021 για τις επιχειρήσεις αναψυκτηρίου, εκμισθώσεων ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία Κουκουναριές Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 112/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ΄αριθμ πρωτ 4394/15-04-2021 αίτημα και μεταφέρει την πληρωμή της πρώτης (1ης) δόσης για την 31η Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για σύνταξη αγωγής για α) την απόδοση οφειλομένων μισθωμάτων και β) την απόδοση της χρήσης μισθίου, για κατάθεση της αγωγής ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, την κοινοποίηση της αγωγής στον αντίδικο, την παράσταση ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων κατά τη συζήτηση της αγωγής προς νομική υποστήριξη του Δήμου, τη σύνταξη και κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης των ισχυρισμών και ενστάσεων του αντιδίκου, την επίδοση στον αντίδικο της απόφασης που θα εκδοθεί, κατόπιν της υπ' αριθμ 380/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΛΙΩ13-1ΒΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η διεκδίκηση των μισθωμάτων με τους νόμιμους τόκους που οφείλονται   εκ μέρους της μισθώτριας εταιρείας με την επωνυμία "Θωμάς Ευσταθίου Μακρής και Σία Ο.Ε." καθώς και η απελευθέρωση του μισθίου από την υφισταμένη μίσθωση και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.    

Α.Ο.Ε 113/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο την Βασιλική Κυριακούλη και καθορίζει την αμοιβή της στο ποσό των 2.852,00 ευρώ

Αποδοχή απόφασης επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ποσού 150.000,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών του.

Α.Ο.Ε 114/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή απόφασης επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ποσού 150.000,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των υπηρεσιών του.

Αποδοχή τριών (3) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εσωτερικών κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2021

Α.Ο.Ε 115/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή τριών (3) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εσωτερικών κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2021

Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 27.390,00 € για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από την πλημμύρα της 4ης Απριλίου 2020 στη Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 116/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 27.390,00 € για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από την πλημμύρα της 4ης Απριλίου 2020 στη Σκιάθο.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6117 με τίτλο «λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την κατασκευή βάσεων για τους κεραμικούς κάδους του Δήμου.

Α.Ο.Ε 117/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6117 με τίτλο «λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 850,00 ευρώ  στον   Κ.Α.Ε. 20-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου και έκδοσης βεβαίωσης καλής λειτουργίας των ταχογράφων των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 118/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 850,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6117 με τίτλο «λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 22.770,12 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6662 «Υλικά Συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια ξυλείας για τη συντήρηση και επισκευή των πλωτών εξεδρών του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 119/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 22.770,12 ευρώ στον ΚΑΕ 35-6662 «Υλικά Συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή