ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 15 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

24η/15.04.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (διαδικασία - Ασφαλιστικών Μέτρων) στις 16.04.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, στη συζήτηση της αίτησης προσωρινής διαταγής άρθρου 731 επ. Κ.Πολ.Δ για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης περί αναστολής εκτελεστότητας - εκτέλεσης αποφάσεων συλλογικών οργάνων της με ημερ. 13 Απριλίου 2021 αίτησης ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, του Βασιλείου Κουτσορεβύθη του Ευαγγέλου, κατοίκου Αγίου Ονουφρίου Βόλου, οδός Αγ. Βαρβάρας, αρ. 6, Α.Φ.Μ: 044001473/Δ.Ο.Υ Βόλου κατά του Δήμου Σκιάθου για την αναστολή εκτελεστότητας - εκτέλεσης της 1) υπ’ αρ. 87/06.04.2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Σκιάθου (ΑΔΑ: 6ΛΟΔΩ13-9ΛΗ) περί εγκρίσεως πρακτικού για την εκμίσθωση ενός ακινήτου στη θέση “Μπούρτζι” του Δήμου Σκιάθου, με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981, 2) του συναφούς από 02.04.2021 πρακτικού της δημοπρασίας με τον τίτλο “Πρακτικό ένστασης”, με το οποίο αποκλείστηκε από τη συμμετοχή του στη φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου στη νησίδα “Μπούρτζι” Σκιάθου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3) της ενδεχομένως υπογραφείσας μισθωτικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του αναδειχθέντος από τη συγκεκριμένη δημοπρασία πλειοδότη “ΚΟΛΙΑΚΟΣ Δ - Ρίζος Δ. ΟΕ”, να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου κατά την ανωτέρω δικάσιμο, Να παραστεί και Να καταθέσει σημείωμα - συμπληρωματικό σημείωμα με σκοπό την απόρριψη της προσωρινής διαταγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 99/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 372,00€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή