ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 16 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

23η/16.04.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου πίστωσης, ποσού 750,00 στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 17/4/2021 για να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο 21/4/2021.

Α.Ο.Ε 100/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου πίστωσης, ποσού 750,00 στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 17/4/2021 για να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο 21/4/2021.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Έγκριση της 8/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας με θέμα: «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε 101/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 8/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας με θέμα: «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου».

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.982,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6262.00 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την επισκευή της ομβροδεξαμενής στα Καμπιά.

Α.Ο.Ε 102/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσοό 9.982,00 € στον Κ.Α.Ε. 35-6262.00 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 17.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - ΚΑΕ για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 103/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσοό 17.500,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6495  με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - ΚΑΕ για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 24.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις εργασίες καθαρισμού χώρων πρασίνου και κατεδάφιση δεξαμενής.

Α.Ο.Ε 104/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσοό 24.000,00 € στον Κ.Α.Ε. 30-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού   248,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-7133 με τίτλο «Έπιπλα–Σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια ενός Πλυστικού μηχανήματος επιφανειών για τους εξωτερικούς χώρους και ενός λάστιχου ποτίσματος 50 μέτρων, για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 105/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσοό 248,00 € στον Κ.Α.Ε. 15-7133 με τίτλο «Έπιπλα–Σκεύη»

Αποδοχή και έγκριση μελέτης   με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Εθνικού Σταδίου Σκιάθου – γήπεδα τένις»

Α.Ο.Ε 106/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση της 6/2021 μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Εθνικού Σταδίου Σκιάθου – γήπεδα τένις» προϋπολογισμού δαπάνης 73.590,57 € μαζί με την αξία του Φ. Π. Α. όπως αυτή συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Αποδοχή και έγκριση μελέτης   με τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Σκιάθου»

Α.Ο.Ε 107/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Αποδοχή και έγκριση της με αριθμό 7/2021 μελέτης με τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Σκιάθου», προϋπολογισμού δαπάνης 992.815,67 € μαζί με την αξία του Φ. Π. Α. όπως αυτή συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Αποδοχή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης αύλειων χώρων σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Σκιάθου»

Α.Ο.Ε 108/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση της με αριθμό 8/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης αύλειων χώρων σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Σκιάθου», προϋπολογισμού δαπάνης 106.540,80 € μαζί με την αξία του Φ. Π. Α., όπως αυτή συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Αποδοχή και έγκριση μελέτης «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης περί διεύρυνσης της κοινωνικής   αντισεισμικής συνείδησης και εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς»

Α.Ο.Ε 109/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Αποδοχή και έγκριση της με αριθμό 9/2021 μελέτη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης περί διεύρυνσης   της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης   και εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς», προϋπολογισμού δαπάνης 11.656,00 € μαζί με την αξία του Φ. Π. Α.   όπως αυτή συντάχθηκε από την   Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Αποδοχή και έγκριση μελέτης «Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος   Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου   κρίσιμων υποδομών Δήμου   Σκιάθου βάσει των προδιαγραφών του   Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας   (Ο.Α.Σ.Π) υπηρεσιών της Πράξης   «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)»

Α.Ο.Ε 110/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Αποδοχή και έγκριση της με αριθμό 10/2021 μελέτης με τίτλο «Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και   Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού   ελέγχου κρίσιμων υποδομών   Δήμου Σκιάθου βάσει των προδιαγραφών   του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και   Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) υπηρεσιών της Πράξης   «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)», προϋπολογισμού δαπάνης 72.168,00 € μαζί με την αξία του Φ. Π. Α. όπως αυτή συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή