ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 01 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

19η/01.04.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη για τη σύνταξη γνωμοδοτικού, για το αν η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΣΤΙΑ ΑΕ” (ELIVI AE), νομίμως εκπροσωπουμένης, πληροί τις προϋποθέσεις (ομορότητας κλπ) έτσι ώστε να της χορηγηθεί από το Δήμο Σκιάθου η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου (αιγιαλού – παραλίας) για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων στις παραλίες της Μεγάλης και Μικρής Μπανάνας, εμβαδού τετραγωνικών μέτρων 650 και 500 αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη α) ότι δεν επήλθαν αλλαγές στην πραγματική κατάσταση συγκριτικά με πέρυσι, σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 2092/23.02.2021 και 2093/23.02.2021 κατατιθέμενες αιτήσεις της καθώς και β) της νέας νομοθετικής ρύθμισης, που περιέχεται στο ΦΕΚ Α’44/2021.

Α.Ο.Ε 85/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 297,60 ευρώ

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου πίστωσης, ποσού 600,00 στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 4/4/2021 για να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο 7/4/2021.

Α.Ο.Ε 86/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 600,00 στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 4/4/2021 για να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο 7/4/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή