ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 16 Μαρτίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

15η/16.03.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 65/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Οδηγών & οχτώ (8) ΥΕ Εργατών καθαριότητας με σύμβαση   εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου   χρόνου, για χρονικό διάστημα   οχτώ μηνών

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11111

Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητικού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 66/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητικού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου.

 

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.920,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προβολή της Σκιάθου μέσω εταιρείας τουρισμού που εξειδικεύεται στην αγορά του Ισραήλ.

Α.Ο.Ε 67/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.920,00 στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.882,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προβολή της Σκιάθου μέσω εταιρείας που εξειδικεύεται στην αγορά της Ιταλίας, αλλά και στην διοργάνωση διεθνών τουριστικών εκθέσεων.

Α.Ο.Ε 68/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 6.882,00 στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.200,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προβολή της Σκιάθου μέσω εταιρείας που εξειδικεύεται στην τουριστική αγορά της Ρουμανίας διαθέτει αεροπορικό στόλο και συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με πόλεις της Ρουμανίας.

Α.Ο.Ε 69/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 6.200,00 στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.590,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια επιγραφών για τη σήμανση πυρασφάλειας, που θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία του νησιού μας.

Α.Ο.Ε 70/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.590,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025.

Α.Ο.Ε 71/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή