ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 09 Μαρτίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

13η/09.03.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11111

Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης για ΚΤΕΟ, (τεχνικός έλεγχος οχημάτων, έκδοση παραβόλων, κάρτα καυσαερίων, επανέλεγχος) οχημάτων του Δήμου για το έτος 2021 και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής).

Α.Ο.Ε 61/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου μας τον Παναγιώτη Τούρλα του Αναστασίου.

Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 9η Μαΐου.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 10.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις υπηρεσίες παραγωγής ταινίας μικρού μήκους για την ιστορική και τουριστική προβολή της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 62/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 10.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 700,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 30-7135.00 με τίτλο «Λοιπός   εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια μίας (1) μπετονιέρας για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 63/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 700,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-7135.00 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή