ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 02 Μαρτίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

12η/02.03.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Α.Ο.Ε 54/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση του π/υ οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11111

«Έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ποσού 17.280,00 €   στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.11204/12-2-2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές»

Α.Ο.Ε 55/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1ην κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ποσού 17.280,00 €   στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.11204/12-2-2021 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

«Έγκριση της 02/2021 Απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας με θέμα: "Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου"».

Α.Ο.Ε 56/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’αριθμ.02/2021 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα «"Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.610,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια ειδών για την προστασία και φροντίδα των κατοικίδιων και αδέσποτων ζώων (σκύλων, γατών) του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 57/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.610,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 225,00 ευρώ  στον   Κ.Α.Ε. 20-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τη παροχή υπηρεσιών για έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος (λόγω αλλαγής αμαξώματος του ΚΗΥ 9295) του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 58/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 225,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 297,60 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 20-7133.01 με τίτλο «Έπιπλα σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια τεσσάρων πτυσσόμενων πορτών για τις ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 59/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 297,60 ευρώ στον ΚΑΕ 20-7133.01 με τίτλο «Έπιπλα Σκεύη»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.480,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις υπηρεσίες διοργάνωσης καλλιτεχνικής διαδικτυακής εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

Α.Ο.Ε 60/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.480,00 ευρώ στον ΚΑΕ 15-6471 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή