ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                             Σκιάθος, 22 Φεβρουαρίου 2021
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ
                        Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 
10η/22.02.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ και
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
11 Έγκριση του υπ΄αριθμ πρωτ 1758/17-02-2021 πρακτικού αποσφράγι-σης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΈΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», και ανάδειξη αναδόχου.
 
Α.Ο.Ε 38/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το υπ΄αριθμ πρωτ 1758/17-02-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΈΡΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» και αναδεικνύει ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» με ποσο-στό έκπτωσης ΤΡΙΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ (3,00%).
 
 
A) Aνάκληση της αρ.37/2021 ΑΟΕ 
Β) Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ΙΔΟΧ για τη λήψη μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας σύμ-φωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 74 του Ν.4745/2020 & 175 του  Ν.4764/2020 (256/τ.Α/23-12-2020).
Α.Ο.Ε 39/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
Aνακαλεί την  αρ.37/2021 ΑΟΕ 
Εγκρίνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι-ΔΟΧ) διάρκειας οχτώ (8) μηνών των κάτωθι ειδικοτήτων με τα τυπικά προσόντα ,με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης  όλης της  διαδικασίας των  προσλήψεων μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2021.
Επέκταση διάρκειας σύμβασης προσωπικού δύο (2) ατόμων, ειδικό-τητας ΠΕ Διοικητικού, με σύμβαση ΙΔΟΧ που προσλήφθηκαν σύμφω-να με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (256/τ.Α/23-12-2020).
Α.Ο.Ε 40/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επέκταση των συμβάσεων που αφορούν την πρόσληψη των Τηλιοπούλου Μαργαρίτας του Νικολάου και Ανθοπούλου Παρασκευής του Ιωάννη ,ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, ως τη συμπλήρωση της διάρκειας των οχτώ (8) μηνών, ήτοι ως 11/10/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (256/τ.Α/23-12-2020)
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή