ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 19 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

03η/19.01.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτης του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & νέων παιδικών χαρών Δήμου Σκιάθου»

Α.Ο.Ε 03/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτης του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & νέων παιδικών χαρών Δήμου Σκιάθου», προϋπολογισμού 235.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (189.516,13€ χωρίς Φ.Π.Α και 45.483,87€ Φ.Π.Α).

Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πρόγραμμα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 Β΄ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5784/01-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΥΥ46Ψ844-Υ10) πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Α.Ο.Ε 04/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5784/01-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΥΥ46Ψ844-Υ10) πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των όρων της τροποποίησης αυτής (ΑΔΑ: Ρ9Ζ946Ψ844-ΤΩ6) και την συμμετοχή σε αυτή.
  2. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πρόγραμμα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 Β΄ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5784/01-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΥΥ46Ψ844-Υ10) πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  3. Τη εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Μωραΐτη οικονομικού έτους 2021.

Α.Ο.Ε 05/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Μωραΐτη Οικονομικού Έτους 2021

Υποβολή Απολογισμού - Λογαριασμού Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2015.

Α.Ο.Ε 06/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Υποβολή Απολογισμού - Λογαριασμού Διαχείρισης Οικονομικού Έτους 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή