ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 04 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την
                        01η/04.01.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού επί της με αρ. πρωτ. 14336 και με ημερ. 28.12.2020 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ”, η οποία εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 136, κατόχου του με Α.Φ.Μ: 800764388/Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών και που εκπροσωπείται νόμιμα απευθυνόμενη προς το Δήμο Σκιάθου, σύμφωνα με την οποία και σε συνέχεια της με αρ. 16/20.11.2020 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 με την οποία ακυρώθηκε η με αρ. 102466/09.07.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και η διοικητική πράξη που αυτή ενσωματώνει, ήτοι η με αρ. 65/2020/11.05.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, επανέρχεται επί της με αρ. Πρωτ. 4161/23.04.2020 αίτησή της, με την οποία συνυποβάλλοντας όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά είχαν ζητήσει να τους χορηγηθεί άδεια ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου - Επιχείρησης Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών” (Υπεραγορά Τροφίμων), βάσει του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α) άρθρο 10, με τμήματα: παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωρολαχανοπωλείου, ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένων προϊόντων ζωϊκής και φυτικής προέλευσης, ειδών αλλαντοποιίας, τυροκομία, ετοίμων φαγητών, εμφιαλωμένων ποτών, αναψυκτικών (ΚΑΒΑ), πρατηρίου γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατηρίου άρτου, έψησης και διάθεσης κοτόπουλων, έψησης και διάθεσης προπαρασκευασμένων φαγητών (σφολιατοειδή), καφεκοπτείου άνευ φρύξεως, επί της οδού Σκιάθου - Αεροδρομίου, θέση Σαϊτά στη Σκιάθο, σε ακίνητο που ανήκει στην ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΝ BRINKE HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με το δ.τ “TEN BRINKE HELLAS AE” και βρίσκεται στη θέση Σαϊτα Σκιάθου, ζητώντας όπως της χορηγηθεί η αιτηθείσα κατά τα ώς άνω άδεια ίδρυσης του προαναφερθέντος καταστήματος βάσει του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005, επικαλούμενη ότι το αίτημά της έχει επείγοντα χαρακτήρα λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι όσο ταχύτερα εκκινήσει η λειτουργία του καταστήματός της, τόσο ταχύτερα θα αρχίσει και η επιβολή όλων των εκ της λειτουργίας αυτού εξαρτωμένων δημοτικών τελών και φόρων του Δήμου μας."  

Α.Ο.Ε 01/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή