ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 17 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

88η/17.12.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην 1η πρόσκληση του προγράμματος New Energy Solutions Optimized for Islands ( NESOI)

Α.Ο.Ε 391/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

(α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης (επιδότησης) του Δήμου Σκιάθου από κοινού με τους Δήμους Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου στην 1η πρόσκληση του προγράμματος NESOI, με το ποσό των 60.000,00 €, για την υλοποίηση της πράξης   «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας στο αρχιπέλαγος Βορείων Σποράδων».

(β) Την δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.

(γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Εισήγηση για παράταση χρονικής διάρκειας της υπ΄αριθμ. 2567/24-02-2020 σύμβασης με τίτλο: Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων των κληροδοτημάτων του Δήμου Σκιάθου "ΜΩΡΑΪΤΗ, ΠΑΝΩΡΑ, ΑΓΛΑΙΑΣ ΡΑΧΙΩΤΟΥ, ΣΠΙΤΙ ΚΩΚΚΩΝΑΣ ποσού 16.120,00€

Α.Ο.Ε 392/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της προαναφερθείσης σύμβασης για χρονική διάρκεια ίση με το 50% της αρχικής, θέτοντας ως νέα ημερομηνία λήξης την 24-05-2021 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ήδη καθορισμένοι όροι της αρχικής σύμβασης.

Εγκριση δικαιολογητικών 1 ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής

Α.Ο.Ε 393/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή (1ος ΚΥΚΛΟΣ 2020).

Διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή υπαλλήλου

Απόδοση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 2020 και   απαλλαγή του υπόλογου Μελαχροινάκη   Ανάργυρου του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Δ/κου με βαθμό Α.

Α.Ο.Ε 394/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.Την απόδοση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 2020, σύμφωνα με το αριθ. 455 Α/17-12-2020 γραμμάτιο είσπραξης της επιστροφής του ποσού των 2.000,00€ της παγίας προκαταβολής στο ταμείο του Δήμου,
  2. 2.Την απαλλαγή του υπόλογου της παγίας προκαταβολής υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου   Μελαχροινάκη Ανάργυρου του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή