ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 24 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

80η/24.11.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 349/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

  1. 2.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 26.000,00 ευρώ στον KAE: 30-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2020 για την επισκευή του ερπυστριοφόρου μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 142363.

Α.Ο.Ε. 350/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 26.000,00 στον ΚΑΕ 30-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

  1. 3.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος που αφορά: «Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει στη ΔΕΥΑΣ ένα σημαντικό ποσό λόγω της Προγραμματικής Σύμβασης που έχουν υπογράψει οι δύο φορείς με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ». Παράλληλα υπάρχουν οφειλές της ΔΕΥΑΣ προς τον Δήμο Σκιάθου. Ερωτάται εάν υπάρχει νόμιμη δυνατότητα περί μη παρακράτησης/συμψηφισμού των οφειλών της ΔΕΥΑΣ προς τον Δήμο με τις οφειλές του Δήμου προς την ΔΕΥΑΣ που πηγάζουν από την ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση δεδομένου ότι οι καταβολές αυτές είναι απολύτως κρίσιμες για να ανταπεξέρθει η ΔΕΥΑΣ στις υποχρεώσεις της υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης και δεδομένου ότι η καλή εκτέλεση αυτής είναι απολύτως κρίσιμη και αναγκαία λόγω του άμεσου κινδύνου διαρροών από το κύτταρο του ΧΥΤΑ προς το κατάντη ρέμα, με πολύ σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.

Α.Ο.Ε. 351/2020   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Πάνο Ζυγούρη και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1.240,00 ευρώ

  1. 4.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού με θέμα την εξόφληση ή μη των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του Δήμου Σκιάθου, με αρ. 39/01.09.2020 ποσού € 27.900,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την περίοδο 07.08.2020 - 31.08.2020 της KLADOS ΚΣΕΝ - S IKE”, το με αρ. 48/01.10.2020 ποσού € 18.972,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την περίοδο 01.09.2020 - 17.09.2020 της KLADOS ΚΣΕΝ - S IKE”, το με αρ. 49/01.10.2020 ποσού € 14.508,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 για την περίοδο 18.09.2020 - 30.09.2020 της KLADOS ΚΣΕΝ - S IKE” καθώς και το με αρ. 443/02.10.2020 ποσού € 16.850,27 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% της “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ Μ.Ε.Π.Ε”

Α.Ο.Ε. 352/2020   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

  1. 5.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια δέντρου που είναι απαραίτητο για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης   της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 353/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.450,00 στον ΚΑΕ 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

  1. 6.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν.4674/2020.

Α.Ο.Ε. 354/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών, και των συναφών προστίμων (και των προσαυξήσεων) που τις βαρύνουν, που προέρχονται από τις προαναφερθείσες τέσσερις (4) αιτήσεις, βάσει του άρθρου 21 του Ν.4674/2020

  1. 7.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.

Α.Ο.Ε. 355/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Οκτωβρίου 2020 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή