ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 20 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

79η/20.11.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Λήψη απόφασης για μετακίνηση οχημάτων α) ΚΗΗ 3043, β) ΚΗΙ 4643, γ) ΚΗΥ 9295, δ) Τον ορισμό υπολόγου και την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, ε) να οριστεί ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού.

Α.Ο.Ε 347/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει την μετακίνηση του οχήματος του Δήμου Σκιάθου, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3043, από το Αιγάλεω στην εταιρεία Α. Καούσης Α.Ε., μετά την εκεί παραμονή του για επισκευή, στη Σκιάθο.

  1. Εγκρίνει την μετακίνηση του οχήματος ΚΗΙ 4643 από την Σκιάθο στο Αιγάλεω στην εταιρεία Α. Καούσης Α.Ε., για έλεγχο και στη συνέχεια στο Μηχανικό-ΚΤΕΟ στο Βόλο για να ενημερωθεί η άδεια κυκλοφορίας του μετά την τοποθέτηση καινούριας υπερκατασκευής και γερανού και να επιστρέψει στη Σκιάθο.

  1. Εγκρίνει την μετακίνηση του οχήματος ΚΗΥ 9295 από τη Σκιάθο στο Αιγάλεω στην εταιρεία Α. Καούσης Α.Ε. για να τοποθετηθεί καινούρια υπερκατασκευή. Το όχημα θα παραμείνει στην εταιρεία μέχρι να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση της υπερκατασκευής.

  1. Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου μας τον κ. Σταγάκη Ιωάννη, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, με το ποσό των   ευρώ.

  1. Ορίζεται ως προθεσμία αποδόσεως του λογαριασμού η   30/11/2020. (Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π)

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σκιάθου για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19.

Α.Ο.Ε 348/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σκιάθου με το ποσό των τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι και δέκα ευρώ (358.616,10€)   για την ενίσχυση της ρευστότητας του λόγω της μείωσης των εσόδων του, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή