ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 18 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

78η/18.11.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου τριών προσφυγών, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου-Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με ΑΦΜ: 090122675, και που εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα και 1) κατά των με αρ. 261/2020, 262/2020, 263/2020, 264/2020, 266/2020, 267/2020, 268/2020, 269/2020, 278/2020, 279/2020, 280/2020 και 281/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1313/26.07.2020, 1314/26.07.2020, 1315/26.07.2020, 1316/26.07.2020, 1320/01.08.2020, 1321/01.08.2020, 1322/01.08.2020, 1323/01.08.2020, 1353/08.08.2020, 1354/08.08.2020, 1355/08.08.2020 και 1356/08.08.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου ποσού € 21.600,00 και που αφορούν σε μη κάλυψη ναυαγοσωστών, 2) κατά των με αρ. 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020, 222/2020, 223/2020, 224/2020, 225/2020, 226/2020, 253/2020, 254/2020, 255/2020, 256/2020, 257/2020, 258/2020, 259/2020, 260/2020, 271/2020, 272/2020, 273/2020, 274/2020, 275/2020, 276/2020, 277/2020 και 283/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1268/12.7.2020, 1269/12.7.2020, 1270/12.7.2020, 1271/12.7.2020, 1272/12.7.2020, 1273/12.7.2020, 1274/12.7.2020, 1275/12.7.2020, 1276/12.7.2020, 1277/12.7.2020, 1278/12.7.2020, 1279/12.7.2020, 1280/12.7.2020, 1304/23.07.2020, 1304/23.07.2020, 1305/23.07.2020, 1306/23.07.2020, 1307/23.07.2020, 1308/23.07.2020, 1309/23.07.2020, 1310/23.07.2020, 1344/05.08.2020, 1345/05.08.2020, 1346/05.08.2020, 1347/05.08.2020, 1348/05.08.2020, 1349/05.08.2020, 1350/05.08.2020 και 1367/12.08.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου, ποσού € 5.800,00 και που αφορούν στην έλλειψη πλωτών σημαντήρων οριοθέτησης χώρου λουομένων και 3) των με αρ. 265/2020, 270/2020 και 282/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1317/26.07.2020, 1324/01.08.2020 και 1357/08.08.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου ποσού € 3.800,00 και που αφορούν στην ανυπαρξία ταχύπλοου σκάφους τουλάχιστον 5 μέτρων, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη «ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ-RESCUE BOAT», εφοδιασμένο με προβολέα, VHF, GPS-PLOTER, φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη, φορητό απινιδωτή για άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης, ώστε να ακυρωθούν και εξαφανισθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου, άλλως να μεταρρυθμισθούν αυτές και να μειωθούν τα επιβληθέντα πρόστιμα στο προσήκον μέτρο και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση των ανωτέρω προσφυγών, προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 345/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1060,20 ευρώ

2

Τροποποίηση περιεχομένου των επιμέρους μελετών της εγκεκριμένης Πράξης του Δήμου Σκιάθου στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Επιχορήγηση µελετών ωρίµανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Α.Ο.Ε 346/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση περιεχομένου των επιμέρους μελετών της εγκεκριμένης Πράξης του Δήμου Σκιάθου στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Επιχορήγηση µελετών ωρίµανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αντικατάσταση των ήδη εγκεκριμένων. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Θεόδωρο Τζούμα   για την υλοποίηση   κάθε απαιτούμενης υπογραφής και ενέργειας που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή