ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 10 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

76η/10.11.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.

Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021.

Α.Ο.Ε 330/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021

 1. 2.

Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021.

Α.Ο.Ε. 331/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021 και ισχύει το ποσό των 0,12€ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους στεγασμένους χώρους, και 0,06€ για τους μη στεγασμένους χώρους.

 1. 3.

Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους χρήσης   ΙΝΤΕRΝΕΤ για το   έτος 2021

Α.Ο.Ε. 332/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους ΙΝΤΕΡΝΕΤ για το 2021 με το τέλος να έχει ως εξης:

Α) τέλος εμφάνισης της σελίδας   80 Ευρώ Ετησίως και Β) τέλος εμφάνισης ως διαφημιστικό banner 480 Ετησίως

 1. 4.

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2021.

Α.Ο.Ε. 333/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το 2021 το δικαίωμα διατήρησης οικογενειακού τάφου στο ποσό των 200,00 Ευρώ,

 • Το δικαίωμα τριετούς ταφής στο ποσό των 100,00 Ευρώ
 • Το δικαίωμα παράτασης της ταφής σε 50,00 Ευρώ.

 1. 5.

Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2021.

Α.Ο.Ε. 334/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλών - τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2021

 1. 6.

Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2021.

Α.Ο.Ε. 335/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το 2021 και ισχύει το ποσό των 90,00 ευρώ για κάθε τελούμενο από το Δήμο Σκιάθου πολιτικό γάμο στο χώρο του Μπούρτζι.

 1. 7.

Αναπροσαρμογή ή μη :

Α) τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2021.

Β) τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2021 και

Γ) του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου

Α.Ο.Ε. 336/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2021

Α1. Οι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη χώρου.

Α2. Τμηματική καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για το έτος 2020

Β. Τη μη αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2020 και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα

Γ.   για το έτος 2020 ειδικό πρόστιμο ορίζεται ως εξής:

1) για έξοδα μεταφοράς ποσό 100 €

2) για την φύλαξη των αντικειμένων διάρκειας έως και 3 μήνες, ποσό 20 € ημερησίως.

 1. 8.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 14.880,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τις υπηρεσίες εγκατάστασης και αποξήλωσης Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου για την πόλη της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 337/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 14.880,00 στον ΚΑΕ 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

 1. 9.

Λήψη απόφασης για καθορισμό επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 για τον Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 338/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει ότι οι επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 για τον Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Σκιάθου θα είναι οι αντίστοιχες επιτροπές που συγκροτήθηκαν με την 198/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου η οποία τροποποιήθηκε με την 259/2020 Α.Ο.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή