ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 03 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

75η/03.11.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) στις 05.11.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, στην επανάληψη της συζήτησης της από 05.10.2010 αγωγής και με αρ. Κατάθεσης 434/2010 της Παρασκευής Σούτσε, συζύγου Ράϊνερ Σούτσε (Rainer Schüetze) στρεφόμενη κατά του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, η οποία επαναφέρεται με την την από 15.01.2020 και με αρ. Έκθεσης κατάθεσης 25/2020 κλήσης της, αφορώσα το με ΚΑΕΚ 350712122034/0/0 ακίνητό της. Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου κατά την ανωτέρω δικάσιμο, Να παραστεί και Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη αντίκρουση και να εξετάσει μάρτυρες με σκοπό την απόρριψη της αγωγής της αντιδίκου και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 325/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΟρίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) στις 05.11.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, στην επανάληψη της συζήτησης της με αρ. κατάθεσης και με ημερομηνία αγωγής 333/30.06.2014 του Σωτηρίου Γεωργίου του Σταύρου κατοίκου Σκιάθου, ως καθολικού διαδόχου του θανόντος Σταύρου Γεωργίου του Σωτηρίου, την 4η/08/2011, κατοίκου εν ζωή Σκιάθου, στρεφόμενη κατά του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου” και κατά των Αθανασίου Φεργάδη του Νικολάου, κατοίκου Σκιάθου και της Φιλίτσας Λεβέντη το γένος Αναστασίου Γεωργίου, κατοίκου Βόλου, η οποία επαναφέρεται με τη με αρ. Και με ημερ. Κατάθεσης 123/30.07.2020 κλήσης του. Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου κατά την ανωτέρω δικάσιμο, Να παραστεί και Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη αντίκρουση και να εξετάσει μάρτυρες με σκοπό την απόρριψη της αγωγής του αντιδίκου και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 326/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 700,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 60-6651.01 με τίτλο «Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών για το Κέντρο Κοινότητας» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια πινακίδας για τις ανάγκες του κέντρου κοινότητας Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 327/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 700,00 ευρώ στον ΚΑΕ 60-6651.01 με τίτλο «Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών για το Κέντρο Κοινότητας»

  1. 2.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡ. 1147/2020 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ   ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΣΟΥ 1.203,05 ΕΥΡΩ.

Α.Ο.Ε. 328/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή συνολικού ποσού 1.203,05 ευρώ από τον παραπάνω χρηματικό κατάλογο που χρεώθηκε η εταιρεία ΠΕΡΓΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με ΑΦΜ ……767 αφού προσκόμισε αίτηση διαγραφής του υπόλοιπου τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020

Το παραπάνω ποσό αφορά ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 50% του   τέλους επί της ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ.

  1. 3.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΑ.... Ε........ (Α.Φ.Μ: ......635) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.695/2020, 696/2020 ΚΑΙ 697/2020 (ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Α.Ο.Ε. 329/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 4.665,60 € (και των προσαυξήσεων), του οφειλέτη του Δήμου Σκιάθου ΜΑ.... Ε........ (Α.Φ.Μ: ......635), από τους κάτωθι χρηματικούς καταλόγους:

Χ.Κ 695/2020 διαγραφή ποσού 1.887,76 €

Χ.Κ 696/2020 διαγραφή ποσού 1.060,64 €

Χ.Κ 697/2020 διαγραφή ποσού 1.717,20 €

λόγω του ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα παραπάνω ποσά, με την προσκόμιση και έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων (ΟΙΚΟΘΕΝ) εκ παραδρομής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή