ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 02 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

74η/02.11.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου τριών προσφυγών, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου-Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με ΑΦΜ: 090122675, και που εκπροσωπείται νόμιμα, κατά 1. Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Των με αρ. 106/2020, 107/2020, 108/2020, 109/2020, 153/2020, 154/2020,155/2020, 156/2020, 158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 163/2020, 164/2020, 165/2020 και 166/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1227/1.7.2020, 1228/1.7.2020, 1229/1.7.2020, 1230/1.7.2020, 1255/4.7.2020, 1256/4.7.2020, 1257/4.7.200, 1258/4.7.200, 1263/12.7.2020, 1264/12.7.2020, 1265/12.7.2020, 1266/12.7.2020, 1286/19.7.2020, 1287/19.7.2020, 1288/19.7.2020 και 1289/19.7.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου, 3. Των με αρ. 111/2020, 112/2020, 113/2020, 114/2020, 115/2020, 116/2020, 117/2020, 118/2020, 119/2020, 120/2020, 121/2020, 122/2020, 123/2020, 124/2020 και 125/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1234/1.7.2020, 1235/1.7.2020, 1236/1.7.2020, 1237/1.7.2020, 1238/1.7.2020, 1239/1.7.2020, 1240/1.7.200, 1241/1.7.200, 1242/12.7.2020, 1243/12.7.2020, 1244/12.7.2020, 1245/12.7.2020, 1246/1.7.2020, 1247/1.7.2020, 1248/1.7.2020, 1268/12.7.2020, 1269/12.7.2020, 1270/12.7.2020, 1271/12.7.2020, 1272/12.7.2020, 1273/12.7.2020, 1274/12.7.2020, 1275/12.7.2020, 1276/12.7.2020, 1277/12.7.2020, 1278/12.7.2020, 1279/12.7.2020 και 1280/12.7.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου και 4. Των με αρ. 110/2020, 157/2020, 162/2020 και 167/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1259/4.7.2020, 1267/12.7.2020 και 1290/19.7.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου, ώστε να ακυρωθούν και εξαφανισθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου, άλλως να μεταρρυθμισθούν αυτές και να μειωθούν τα επιβληθέντα πρόστιμα στο προσήκον μέτρο και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση των ανωτέρω προσφυγών, προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 324/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1060,20 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή