ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 30 Οκτωβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

73η/30.10.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την άσκηση δικαστικών προσφυγών των με αρ. 106/2020, 107/2020, 108/2020, 109/2020, 153/2020, 154/2020,155/2020, 156/2020, 158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 163/2020, 164/2020, 165/2020 και 166/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1227/1.7.2020, 1228/1.7.2020, 1229/1.7.2020, 1230/1.7.2020, 1255/4.7.2020, 1256/4.7.2020, 1257/4.7.200, 1258/4.7.200, 1263/12.7.2020, 1264/12.7.2020, 1265/12.7.2020, 1266/12.7.2020, 1286/19.7.2020, 1287/19.7.2020, 1288/19.7.2020 και 1289/19.7.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου, των με αρ. 111/2020, 112/2020, 113/2020, 114/2020, 115/2020, 116/2020, 117/2020, 118/2020, 119/2020, 120/2020, 121/2020, 122/2020, 123/2020, 124/2020 και 125/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1234/1.7.2020, 1235/1.7.2020, 1236/1.7.2020, 1237/1.7.2020, 1238/1.7.2020, 1239/1.7.2020, 1240/1.7.200, 1241/1.7.200, 1242/12.7.2020, 1243/12.7.2020, 1244/12.7.2020, 1245/12.7.2020, 1246/1.7.2020, 1247/1.7.2020, 1248/1.7.2020, 1268/12.7.2020, 1269/12.7.2020, 1270/12.7.2020, 1271/12.7.2020, 1272/12.7.2020, 1273/12.7.2020, 1274/12.7.2020, 1275/12.7.2020, 1276/12.7.2020, 1277/12.7.2020, 1278/12.7.2020, 1279/12.7.2020 και 1280/12.7.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου, των με αρ. 110/2020, 157/2020, 162/2020 και 167/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1259/4.7.2020, 1267/12.7.2020 και 1290/19.7.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου, αποφάσεων περί επιβολής προστίμων λόγω μη έγκαιρης πρόσληψης ναυαγοσώστων για το έτος 2020.

Α.Ο.Ε 321/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου και αναμόρφωση αυτού.

Α.Ο.Ε 322/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Γ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζονται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες και υποβάλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.

Β.            Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

  1. 2.

Α) Έγκριση του υπ΄αριθμ Πρωτ 11429/19-10-2020 αίτημα της ΚΟΛΙΑΚΟΣ Δ. - ΡΙΖΟΣ Δ.Ο.Ε.

Β) Μείωση του μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο κατά ποσοστό 40% σύμφωνα με την Α.1214/2020 ενώ δεν έχει   πραγματοποιηθεί η διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα άσκησης του δικαιώματος μείωσης του μισθώματος.

Γ) Μείωση ή μη του μισθώματος για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α. 1225/2020 - ΦΕΚ 4469/Β/9-10-2020, ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα άσκησης του δικαιώματος μείωσης του μισθώματος. Η μείωση του μισθώματος είναι προαιρετική και πραγματοποιείται μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή.

Α.Ο.Ε. 323/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Δέχεται το υπ΄αριθμ Πρωτ 11429/19-10-2020 αίτημα της ΚΟΛΙΑΚΟΣ Δ. - ΡΙΖΟΣ Δ.Ο.Ε.

Β) Την μείωση του μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο κατά ποσοστό 40% σύμφωνα με την Α.1214/2020, ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα άσκησης του δικαιώματος μείωσης του μισθώματος.

Γ)   Την μείωση του μισθώματος για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α. 1225/2020 - ΦΕΚ 4469/Β/9-10-2020, ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα άσκησης του δικαιώματος μείωσης του μισθώματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή