ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 20 Οκτωβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

71η/20.10.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.200,00 ευρώ  στον ΚΑΕ : 60-7135.01 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός για κέντρο κοινότητας δήμου Σκιάθου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια κουφωμάτων για τις ανάγκες του κέντρου κοινότητας Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 309/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.200,00 στον ΚΑΕ : 60-7135.01 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός για κέντρο κοινότητας δήμου Σκιάθου»

2

Έγκριση του υπ΄αριθμ 11237/13-10-2020 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού όπως αυτή ορίστηκε με την 239/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδειξη αναδόχου.

Α.Ο.Ε 310/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ΄αριθμ 11237/13-10-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού όπως αυτή ορίστηκε με την 239/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αναδεικνύει ανάδοχο την Ιωάννα Καραμάνου, Πολιτικό Μηχανικό με ποσοστό έκπτωσης είκοσι πέντε της εκατό (25%),

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Α.Ο.Ε 311/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 28/9/20020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

  1. 2.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ: 10-6142.01 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (με ιδιότητα νομικού προσώπου) του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2020 για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016».

Α.Ο.Ε. 312/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 8.700,00 στον ΚΑΕ 10-6142.01 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

  1. 3.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ: 10-6142.01 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου(με ιδιότητα νομικού προσώπου)» του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2020, παροχή υπηρεσιών «ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που έληξε   31 Δεκεμβρίου 2017.

Α.Ο.Ε. 313/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 8.700,00 στον ΚΑΕ 10-6142.01 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

  1. 4.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 24.800,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την δημιουργία ηλεκτρονικού λευκώματος –Flip book 150 σελίδων του Δήμου Σκιάθου και των εργασιών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 314/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 24.800,00 στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής.

  1. 5.

Εισήγηση για διαγραφή οφειλών που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν.4611/2019 βάσει του Άρθρου 21 του Ν. 4674/2020.

Α.Ο.Ε 315/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή των υπολοίπων των βεβαιωμένων οφειλών, και των συναφών προστίμων (και των προσαυξήσεων) που τις βαρύνουν, που προέρχονται από τις είκοσι τέσσερις (24) ρυθμίσεις του Ν.4611/2019 (δηλαδή μέχρι 31/12/2019)

  1. 6.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Α.Ο.Ε. 316/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2020 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή