ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 06 Οκτωβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

67η/06.10.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.860,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης σε περιοδικό που κυκλοφορεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως και στους νομούς Πιερίας και Φθιώτιδας.

Α.Ο.Ε 301/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.860,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση, κατάθεση προτάσεων - προσθήκη αντίκρουση και όλα τα σχετικά έγγραφα, ενώπιον του πολιτικού τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας κατά τη δικάσιμο της 9ης Οκτωβρίου 2020, ή όποτε ήθελε τυχόν οριστεί δικάσιμος μετά από αναβολή, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 12.03.2010 και με αρ. Κατάθεσης 869/18.10.2018 έφεση του Ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται κατά της με αρ. 193/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) κατά του Δήμου Σκιάθου και κατά των εταιρειών με την επωνυμία “ARION DEVELOPMENT CO SA”, και “EASTWIND SHIPPING CO LTD”, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και την ευόδωση της υπόθεσης υπέρ των δικαιωμάτων του Δήμου Σκιάθου. Λήψη απογράφων της εκδοθησόμενης απόφασης για τυχόν επιδικασθησόμενα δικαστικά έξοδα και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 302/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 503,44 ευρώ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

«Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 8κ.μ»

Α.Ο.Ε 303/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το αριθμ. 10626/28-09-2020 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Κατακυρώνει την προμήθεια μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 8κ.μ στην « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή