ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 29 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

65η/29.9.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΚΙΑΘΟΥ.

Α.Ο.Ε 292/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί την από 06-11-2018 προγραμματική σύμβαση.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή της.

2

Εισήγηση οικονομικής επιτροπής ως προς την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Βόλου με έδρα τον Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 293/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει το αριθμ. 9336/27-08-2020 πρακτικό-έκθεσης εκτίμησης ακινήτου.
  2. Εγκρίνει το αριθμ. 10061/11-09-2020 πρακτικό καταλληλότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του «παραρτήματος του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Βόλου με έδρα τον Δήμο Σκιάθου».
  1. 3.Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο την απευθείας μίσθωση του ακινήτου που θα στεγάσει το «παράρτημα του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Βόλου με έδρα τον Δήμο Σκιάθου»

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση του αριθμ πρωτ 10334/18-09-2020 πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση μελέτης με τίτλο "Μελέτη αποκατάστασης ζημιών αγροτικής οδοποιίας στις θέσεις Λεχούνι, Πλατανιάς (Κοκκινογια), Λειβαδάκια που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Απριλίου 2020.

Α.Ο.Ε 294/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ΄αριθμ 10334/18-09-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού όπως αυτή ορίστηκε με την 239/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο για την ανάθεση μελέτης με τίτλο "Μελέτη αποκατάστασης ζημιών αγροτικής οδοποιίας στις θέσεις Λεχούνι, Πλατανιάς (Κοκκινογια), Λειβαδάκια που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Απριλίου 2020, την Πολιτικό Μηχανικό ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης 25%

  1. 2.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

Α.Ο.Ε. 295/2020   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Ιουλίου 2020 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

  1. 3.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020.

Α.Ο.Ε. 296/2020   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Αυγούστου 2020 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή