ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος    8  Ιουνίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  4698

 

 

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

 Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

 

 Τακτικό  μέλος Οικονομικής     

            Επιτροπής

 

            Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής     

            Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

  για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος 

  τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

 

          Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την  12η   του μηνός Ιουνίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:30, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Κ.Α. 35.6232

ΠΟΣΟ 14.400,00 €

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΌΜΗΣΗΣ

Κ.Α. 10.6265

ΠΟΣΟ 232,00 €

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

209/3888/15-05-2012

Κ.Α. 00.6221

ΠΟΣΟ 10.000,00 €

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Α.Δ. διενέργειας:

227/4274/28-05-2012

Γνωμοδότηση: 4275/28-05-2012

Κ.Α. 10.6264

ΠΟΣΟ 450,00 €

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

208/3825/14-05-2012

Γνωμοδότηση: 3826/14-05-2012

Κ.Α. 15.6691

ΠΟΣΟ  269,21 €

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

222/4218/25-05-2012

Γνωμοδότηση: 4220/25-05-2012

Κ.Α. 30.6671.03

ΠΟΣΟ 745,00 €

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Α.Δ. διενέργειας:

207/3746/11-05-2012

Γνωμοδότηση: 3747/11-05-2012

Κ.Α. 10.6673

ΠΟΣΟ 556,80

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

221/4209/25-05-2012

Γνωμοδότηση: 4561/06-06-2012

Κ.Α. 10.6634      ΠΟΣΟ 1.798,09  €

Κ.Α. 20.6634      ΠΟΣΟ 5.000,00  €

Κ.Α. 20.6635      ΠΟΣΟ    652,41  €

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α.Δ. διενέργειας:

223/4227/25-05-2012

Γνωμοδότηση: 4373/30-05-2012

Κ.Α  10.6681

ΠΟΣΟ 429,71 €

10

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α.Δ. διενέργειας:

228/4276/28-05-2012

Γνωμοδότηση: 4293/28-05-2012

Κ.Α. 20.6278

ΠΟΣΟ 375,38

11

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

229/4286/28-05-2012

Γνωμοδότηση: 4534/06-06-2012

Κ.Α. 20.6263

ΠΟΣΟ 606,00 €

12

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

246/4529/05-06-2012

Γνωμοδότηση: 4533/06-06-2012

Κ.Α. 20.7135

ΠΟΣΟ 2.378,00

13

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΎ 12.252,90 ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ»

Κ.Α. 00.6823

ΠΟΣΟ: 12.252,90 €

14

Ορισμός υπολόγου για τη διαδικασία έκδοσης πινακίδων φορτηγού Ι.Χ. μάρκας MITSUBISHI L200 και ορισμός κωδικού 20.6263 ως δεκτικού με το ποσό των 912,60 ευρώ

 

15

ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. Α/1/3-2-2012 ΧΕΠ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΜΕΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Σχετικό το αριθ. 4518/5-6-2012 έγγραφο του υπολόγου προς την Ο.Ε.

ΧΕΠ Α/1/3-2-2012

ΠΟΣΟ 3.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ 2.412,56 €

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 587,44 € σύμφωνα με το 85/2012 γραμμάτιο είσπραξης

16

ΑΣΚΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 7/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. 5 ν. 1943/1991

 

17

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΆΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Κ.Α. 00.6495

ΠΟΣΟ 3.000,00 €

18

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ της ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ [Β' ΚΥΚΛΟΣ]

 

19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΟΥ ΙΙΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ διεξαγωγησ δημοπρασιασ για κατακυρωση αποτελεσματοσ διαγωισμου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Σχετικό το υπ' αριθ. 4696/08-06-2012 πρακτικό ιιι «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    

     ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή