ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος    08 Δεκεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  10380

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 12η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10:00, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 288/2011  Α.Δ.Σ.

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

638/10056/25-11-11

Κ.Α. 15.6413

ΠΟΣΟ: 6.692,00

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Κ.Α.  20.6022.01

ΠΟΣΟ: 9.219,06

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κ.Α. 15.6022.01

ΠΟΣΟ: 1.098,92

5

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΩΝ

ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

8

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

 

9

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΣΟΥ 2.000,00 € ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

10

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχετική η αριθ. 11/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου

11

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

12

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Σχετικό το υπ' αριθ. 10364/8-12-2011 αίτημα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή