ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   27 Οκτωβρίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                      Αριθμ. Πρωτ. :  9280

 

 

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

 Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

 

 Τακτικό  μέλος Οικονομικής     

            Επιτροπής

 

            Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής     

            Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

 

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος 

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

          Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 02η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9212/2011 ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Α.Δ. 604/9232/26-10-11

έγκρισης μίσθωσης

ΠΟΣΟ: 6.496,00  Κ.Α.  20.6233.01

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

600/9167/25-10-11

ΠΟΣΟ 841,00   Κ.Α. 10.6264

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Υ/Η, SERVER, ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

607/9267/27-10-11

ΠΟΣΟ: 5.568,00  Κ.Α. 10.6266

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α.Δ. διενέργειας:

597/9091/24-10-11

ΠΟΣΟ: 8.820,00 Κ.Α.  20.6262.0

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

598/9092/24-10-11

Γνωμοδότηση: 9270/27-10-2011

Κ.Α. 20.6671.01 ΜΕ ΠΟΣΟ 4.000,00 €

Κ.Α. 30.6671.01 ΜΕ ΠΟΣΟ 5.000,00 €

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΩΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ

ΠΟΣΟ: 1.000,00 €

Κ.Α. 00.6116

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

596/9090/24-10-11

ΠΟΣΟ: 6.000,00  Κ.Α. 30.6495

9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ [Β ΚΥΚΛΟΣ]

 

10

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 [3ο ΤΡΙΜΗΝΟ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή