ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   04 Οκτωβρίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  8825

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 10η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2011

Κ.Α. 10.6261.0 με ποσό 7.274,00 €

Κ.Α. 20.6263  με ποσό  3.422,00 €

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας: 529/7996/06-09-11

Κ.Α. 10.6261.1

ΠΟΣΟ: 2.900,00 €

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 4643 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας:

538/8136/09-09-11

Γνωμοδότηση επιτροπής:

8366/19-09-2011

Κ.Α. 20.6263

ΠΟΣΟ: 16.325,42 €

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΠΟ ΤΙΣ ΑΡΙΘ. 71 ΚΑΙ 118/2010 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ

Κ.Α. 00.6821

ΠΟΣΟ: 11.200,00 €

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας:

545/8309/16-09-11

Γνωμοδότηση επιτροπής:

8312/16-09-2011

Κ.Α. 30.6662.06

ΠΟΣΟ: 1.000,00 €

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας:

532/8022/07-09-11

Γνωμοδότηση επιτροπής:

8314/16-09-2011

ΠΟΣΟ: 14.500,00 €

Κ.Α 30.6662.04 με ποσό      500,00

Κ.Α. 30.6662.07 με ποσό  5.000,0 €

Κ.Α. 30.6662.08 με ποσό  3.000,00 €

Κ.Α. 30.6662.09 με ποσό  3.000,00 €

Κ.Α. 30.6662.10 με ποσό  3.000,00 €

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας:

579/8768/03-10-11

Γνωμοδότηση επιτροπής:

8788/03-10-2011

Κ.Α. 10.6261.1

ΠΟΣΟ 844,73 €

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 29/2011 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΔΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΨΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κ.Α. 00.6492

ΠΟΣΟ 250,00 €

9

ΨΗΦΙΣΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 9.284,47 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κ.Α. 00.6711

ΠΟΣΟ 9.284,47 €

10

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Σχετικό το αριθ. 8740/30-09-2011 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας

 

11

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ.Α. 10.6422 με ποσό 5.000,00 €

Κ.Α. 40.6422 με ποσό 1.100,00 €

12

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Κ.Α. 00.6421 με ποσό 4.000,00 €

13

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΑΛΜΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ(ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ) ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ

14

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΑΛΜΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ (ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)

15

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY A.E.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή