ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   26 Αυγούστου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  7572

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 30η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Α) Να μεταβεί στη Βοστόνη ΗΠΑ και να συνεργαστεί με τον δικηγόρο ΗΠΑ Δημήτριο Ιωαννίδη για τη προετοιμασία και τη διεξαγωγή της δίκης στις  26, 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2011.

Β) Ενόψει της από το νόμο προσφερόμενης πάντοτε δυνατότητας για εξώδικο συμβιβασμό,  να μεταφέρει τις προτάσεις του σχεδίου συμβιβασμού μέσα στα πλαίσια των συνδυαζόμενων διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Α.Ν.2039/1939. Ειδικά για την περίπτωση που υπάρξει συζήτηση για εξώδικο συμβιβασμό, να ενημερώσει το Δήμο Σκιάθου, και

η αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας συμβιβασμού, η οποία θα καταρτιστεί σύμφωνα με τον τύπο του δικαίου της Κοινοπολιτείας της Μασαχουσέτης, θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη λήψη σχετικής απόφασης  επί του σχεδίου εξώδικου συμβιβασμού και εν συνεχεία να εγκριθεί από τον ελεγκτή νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

2

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΗΝ 6, 7, 8/12/2010

Με την υπ' αριθ. 355/2008 Α.Δ.Ε. έγινε αποδοχή της προσυμφωνηθείσας αμοιβής του Δικηγόρου  της Αμερικής για το κληροδότημα ΓΑΛΑΤΗ κ. Ιωαννίδη Δημητρίου. Στην προσυμφωνηθείσα αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα της υπόθεσης, τα οποία θα προκύπτουν σύμφωνα πάντα με κατάσταση του δικηγόρου κ. Ιωαννίδη Δημητρίου και θα καταβάλλονται ακολούθως. Οι δαπάνες αυτές μέχρι τον 12ο του 2010 ανέρχονται στο ποσό των $14.182,01 $ ισοτιμία με ευρώ τον 12ο του 2010 10.751,20 €, σύμφωνα με την κατάσταση και τις αποδείξεις δαπάνης που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία

3

ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Α/29/2011 ΧΕΠ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΎ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 107/15-03-2011 Ε.Α.Δ. ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.50/2011 Α.Ο.Ε.

Σχετικό το αριθ. 7512/25-8-2011 έγγραφο του  υπολόγου κ. Πατσογιάννη Νικολάου.

Χ.Ε. προπληρωμής  Α/29/2011 με ποσό 6.000,00 €. Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν εκκαθαρίσθηκε το ποσό των 4.352,09 € το αδιάθετο υπόλοιπο ποσό  των 1.647,91 € κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου. Το ποσό αυτό θα αποδεσμευτεί από την αριθ. 107/15-03-2011 Ε.Α.Δ

4

ΑΝΑΘΕΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κ.Α. 00.6117

ΠΟΣΟ: 3.321,00 €

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ της 332/2010 Α.Δ.Ε. ΠΕΡΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

Κ.Α. 10.6262.00

ΠΟΣΟ: 4.999,60

6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Ήταν άγονη η διαδικασία της φανερής και προφορικής δημοπρασίας επειδή δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος

 

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ server ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

489/7495/24-08-11

Γνωμοδότηση: 7539/25-08-2011

Κ.Α. 10.7134

ΠΟΣΟ: 3.000,00

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ Η/Υ

Α.Δ. διενέργειας:

490/7496/24-08-11

Γνωμοδότηση: 7540/25-08-2011

Κ.Α. 10.7134

ΠΟΣΟ: 1.535,60

9

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΔΙΖΑ  ΥΨΟΥΣ 1.200,00 €

Κ.Α. 10.6111 ΜΕ ΠΟΣΟ 1.065,00 €

Κ.Α. 00.6495 ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 135,00 €

10

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

Α.Δ. διενέργειας:

494/7535/25-08-11

10.6261.0  με το ποσό των 2.000,00 €

10.6265  με το ποσό των 3.000,00

11

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Κ.Α. 00.6421 ποσό 5.000,00 €

Κ.Α. 00.6423 ποσό 5.000,00 €

11

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΟΔΗΓΟ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή