ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   12 Μαΐου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  3527

 

 

Προς : Τ….ν κ. …………………………………………………...

 Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

 

 Τακτικό  μέλος Οικονομικής     

            Επιτροπής

 

            Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής     

            Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

 

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος 

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

                    

     Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 16η  του μηνός Μαΐου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 22 Τ.Μ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.Δ. 270/81)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3055/02-05-2011.

Η δημοπρασία διεξήχθη στις 10/05/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας και πλειοδότης αναδείχθηκε ο:

ΣΙΜΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με εγγυητή τον ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Ποσό κατακύρωσης: 250,00 € μηνιαίως.

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.Δ. 270/81)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3057/02-05-2011

Η δημοπρασία διεξήχθη στις 10/05/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας, όπου δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος και ο διαγωνισμός ήταν άγονος

 

3

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Σχετική η υπ΄αριθ. 3481/11-5-2011 εισήγηση της υπηρεσίας

4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Σχετική η υπ΄αριθ. 3480/11-5-2011 εισήγηση της υπηρεσίας

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COURIER (ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ)

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας 44/636/28-1-2011

ΠΟΣΟ: 13.000,00 €

Κ.Α. 00.6221

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας 27/619/28-1-2011

Γνωμοδότηση Επιτροπής 911/9-2-2011

ΠΟΣΟ: 5.000,00 €

Κ.Α. 20.6671.02

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας 24/616/28-1-2011

Γνωμοδότηση Επιτροπής 908/9-2-2011

ΠΟΣΟ: 5.000,00 €

Κ.Α. 20.6671.01

8

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

9

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Η αριθ. 4/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011»

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή