ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Fax: 2427350131

Email: .

.

.

 

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 01/07/2022

                 Αρ. πρωτ: 8884

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνίτσα Γεώργιο
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννίτση
 • τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσανάκα
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
 • Παπαδούλια Ματούλα, 2) Γιαμαρέλο Νικόλαο,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Άρθρου 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ Α' 112)

Χρέη Προέδρου θα εκτελέσει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεώργιος Αντωνίτσας λόγω της απουσίας του Προέδρου Νικόλαου Λιακόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επικύρωση Πρακτικού IV (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσούευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Σκιάθου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού2555,52 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο " Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την διοργάνωση εκδήλωσης για την λήξη της σχολικής χρονιάς του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

 1. Απόδοση λογαριασμού για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας του οχήματος ΚΗΗ9547

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Χονδρονικολή Σταματίνα, 2) Κουκουλάκης Θωμάς, 3) Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή