ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλ: 24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 12/09/2016

Αρ. πρωτ.: 7738

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο

 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο, 2) Θεοδώρου Γεώργιο, 3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο, 5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πάγιας προκαταβολής (2ος κύκλος 2016).

 2. Κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Σκιάθου.

 3. Καθορισμός τελών διαφήμισης.

 4. Λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων προς απόκρουση της υπ’ αριθμ. 100/14.7.2016 αγωγής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

 5. Λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων προς απόκρουση της υπ’ αριθμ. 4/13.7.2016 αγωγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

 1. Λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων προς απόκρουση της υπ’ αριθμ. 5/18.7.2016 αγωγής του κ. Παναγιώτη Κοντομηνά.

 2. Αποδέσμευση ποσού 359,60€ από τον Κ.Α.Ε. 00-6111 λόγω ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 181/2016 Α.Ο.Ε. από την Αποκεντρωμένη Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας.

 3. Αποδέσμευση ποσού 248,00€ από τον Κ.Α.Ε. 00-6111 λόγω ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 202/2016 Α.Ο.Ε. από την Αποκεντρωμένη Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας.

 4. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 359,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με τη συνδρομή νομίμων προϋποθέσεων πολυτέκνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου

 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη, 3)Σταματά Ιωάννη, 4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

 3. Εισηγητές θεμάτων

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή