ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλ: 24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 26/08/2016

Αρ. πρωτ.: 7330

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο

 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο, 2) Θεοδώρου Γεώργιο, 3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο, 5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αναπροσαρμογή του συντελεστή καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017.

 2. Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2017.

 3. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017.

 4. Απευθείας εκμίσθωση χώρων για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) για το έτος 2017

 5. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2017.

 6. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2017.

 7. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2017.

 8. Αναπροσαρμογή τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2017 και τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2017.

 9. Λήψη απόφασης για:

  Α. Καθορισμό του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2017.

  Β. Ορισμό κατά τις επιτόπιες συνθήκες, του ορίου της «μικρής κτηνοτροφίας»

  Γ. Καθορισμό των βοσκήσιμων τόπων και ορισμό βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν στα δημοτικά βοσκοτόπια.

  Δ. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για το έτος 2017.

 10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6151 για δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων.

 11. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 334,80€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων, άρθρ. 203 παρ. 3 ΚΔΔ, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για την απόκρουση αιτήσεως αναστολής επί προσφυγής της εταιρείας «VKM3- Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ- BANANISTAS».

 12. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.364,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με τη νομική υποστήριξη Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Σκιάθου, καθώς και παράστασή ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου προς υπεράσπιση των ανωτέρω.

 13. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 359,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με τις μισθώσεις δημοτικών εκτάσεων στη περιοχή «Άγιος Αντώνιος» προς «Wind Hellas A.B.E.E.» και «Vodafone Α.Ε.».

 14. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση πολιτικής αγωγής στη συνεδρίαση στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, προς υποστήριξη της κατηγορίας και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατά υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου κατηγορουμένου για υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση.

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση πολιτικής αγωγής στη συνεδρίαση στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, προς υποστήριξη της κατηγορίας και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατά του υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου κατηγορουμένου για υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση (σε βάρος του τότε υφισταμένου νομικού προσώπου «Κέντρου Παιδιού Δήμου Σκιάθου»).

 2. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 359,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων.

 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την αυτοψία της Δημοτικής Αστυνομίας στη νησίδα Άρκο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου

 2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη, 3)Σταματά Ιωάννη, 4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

 3. Εισηγητές θεμάτων

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή