ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 21/07/2016

                  Αρ. πρωτ.:  6231

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Ιουλίου 2016, ημέραΔευτέρα και ώρα 10:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εισηγητική έκθεση B΄ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Σκιάθου.
 2. Έγκριση πρακτικού για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ αρίθμ. 5730/2016 διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
 3. Κανονισμός χρήσης και παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σκιάθου.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.588,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6112 για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για θέματα χωρικού σχεδιασμού αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού χαρακτήρα.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 248,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με την ανάκληση ή μη της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 60-7133 για την προμήθεια εξοπλισμού στον χώρο της κουζίνας του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σκιάθου.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 29.760,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-7131.01 για την προμήθεια υπογείων κάδων απορριμμάτων με πρόχειρο διαγωνισμό.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 34.720,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-7131.00 για την προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπογείων κάδων απορριμμάτων με πρόχειρο διαγωνισμό.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2,05€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02 για την κάλυψη της διαφοράς που προέκυψε από την αύξηση του Φ.Π.Α. (σχετ. 125/2016 Α.Ο.Ε. επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Μαυρογιαλή).
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 161,20€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 για την παροχή υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε εκμισθωμένο ακίνητο του Δήμου.
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή