ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 08/07/2016

                  Αρ. πρωτ.:  5763

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  13 Ιουλίου 2016, ημέραΤετάρτη και ώρα 11:30΄, στο δημοτικό κατάστημα  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση ενός ακινήτου που βρίσκεται στη  θέση Άγιος Αντώνιος , του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας, με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία  κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
 2. Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ όπως περιγράφεται στο συνημμένο ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο ΑΕ και το τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμείται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ αρίθμ. 5020/2016 Επαναληπτική Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δύο (2) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ άριθμ. 5021/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
 1. Ψήφιση πίστωσης 232,68€ στον Κ.Α.Ε. 15-6236 για την κάλυψη του μισθώματος του γραφείου πληροφοριών του Δήμου Σκιάθου που στεγάζεται στον αερολιμένα Σκιάθου.
 1. Ψήφιση πίστωσης 419,12€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02 για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την επέκταση δικτύου του δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Πλάκες» (18/2016 Α.Δ.Σ.).
 1. Ψήφιση πίστωσης 167,40 € στον Κ.Α.Ε. 15-6264  για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού εννέα (9) κλιματιστικών Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.
 1. Ψήφιση πίστωσης 3.988,83€ στον Κ.Α.Ε. 15-6661.01 για την προμήθεια υδραυλικών υλικών και συναφών αναλώσιμων ειδών.
 1. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6662.06 για την προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.
 2. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 9.833,20€ για την προμήθεια χρωμάτων, υλικών βαφής, και συναφών αναλώσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.
 3. Ψήφιση πίστωσης 4.650,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6662.01 για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος.
 1. Ψήφιση πίστωσης 1.006,88€ στον Κ.Α.Ε. 30-6671.01 για την προμήθεια ανταλλακτικών σε μηχανήματα έργου του δήμου Σκιάθου.
 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση των άρθρων 41 και 42 του Κανονισμού Καθαριότητας και Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών – Ανακύκλωσης Δήμου Σκιάθου.
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή