ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 30/11/2015

                  Αρ. πρωτ.: 10996

 

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.833,80€ στον Κ.Α.Ε. 10.6261.01 για την προμήθεια κουφωμάτων στο κτήριο του Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 580,00€ στον Κ.Α.Ε. 30.7135 για την προμήθεια επίπλων – λοιπού εξοπλισμού (μεταλλικά ράφια) για το ΚΕΠ Δήμου Σκιάθου.
 4. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με την ένσταση της εταιρείας ΜΥΒΑ Α.Ε. κατά της υπ’ αριθ. 109/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου.
 5. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων επί προσφυγής του Σπυρίδωνος Γαστεράτου.
 6. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων επί προσφυγής του Ιωάννη Πίτσου, κατά της με αριθ. 522/2006 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.
 7. Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, προς απόκρουση:
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 615,00€ στον Κ.Α.Ε 35.6265 για την ανάθεση υπηρεσίας «Επισκευής και συντήρησης Δεξαμενών Πυρασφάλειας » Δήμου Σκιάθου.
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.765,00€ στον Κ.Α.Ε 35.6265 για την ανάθεση υπηρεσίας «Κατασκευή δεξαμενής που θα προσαρμόζεται στο κοντέινερ του Δήμου Σκιάθου».
 10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 110,70€ στον Κ.Α.Ε 35.6265 για την ανάθεση υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστικού δικτύου Κουκουναριών».

α) της από 25-09-2008 με αριθ. 7/2008 προσφυγής της εδρεύουσας στη Σκιάθο Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αντωνίτσας ΑΕ – Κουμιώτης Αναστάσιος ΟΕ», που στρέφεται εις βάρος του Δήμου Σκιάθου και ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. 596-9611/01/09/2008 απόφασης του Δημάρχου Σκιάθου

β) της από 25-09-2008 με αριθ. 6/2008 προσφυγής της εδρεύουσας στη Σκιάθο Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αντωνίτσας ΑΕ – Κουμιώτης Αναστάσιος ΟΕ», που στρέφεται εις βάρος του Δήμου Σκιάθου και ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. 505-8549/04/08/2008 απόφασης του Δημάρχου Σκιάθου.

 1. Λήψη απόφασης περί:        
  1. I.Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2015 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ.2,5m3» προϋπολογισμού 43.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
   1. Διάθεση πίστωσης ποσού 43.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 207132.02 του προϋπολογισμού για την εν λόγω προμήθεια.
   2. Καθορισμός των όρων Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5m3».
   3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.000,00€ στον Κ.Α.Ε 10.6142.01 για την ανάθεση υπηρεσίας «Διεκπεραίωση Οικονομικών Εκκρεμοτήτων σχετικά με τα κληροδοτήματα: Μωραΐτη, Πανώρα και  Ραχιώτη».
   4. Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (8ος ΚΥΚΛΟΣ 2015).
   5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.305,00€ στον Κ.Α.Ε. 10.7134 για την προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. 
   6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6117 για την παροχή της εργασίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».
   7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.850,00€ στον Κ.Α.Ε.10-6265 για την προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή  επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.

 

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον Κ.Α.Ε.20.7335.1 για προμήθεια λαμπτήρων.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή