ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 30/10/2015

Αρ. πρωτ.: 10036   

 

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.744,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6492 και 2.539,62€ στον Κ.Α.Ε. 00.6823 για την αποζημίωση υπαλλήλων βάσει δικαστικής απόφασης.
 2. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με την έκδοση αδείας δόμησης στην εταιρεία «Μανδράκι Α.Ε.».
 3. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου υπομνήματος - εκθέσεως απόψεων προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, σε σχέση με την ειδική διοικητική προσφυγή νομιμότητας της εταιρείας «ΜΥΒΑ Α.Ε.».
 4. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 (Γ τρίμηνο 2015).
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.900,00€ στον Κ.Α.Ε 10.6142.01 για την ανάθεση  υπηρεσίας « Υποστηρικτών εργασιών σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 και παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου λογιστικής για το έτος 2015» Δήμου Σκιάθου.
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 203,52€ στον Κ.Α.Ε. για την προμήθεια βιβλίων για το Μουσείο Παπαδιαμάντη.
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 315,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6495 για την προμήθεια τριών προστατευτικών κρανών για την Δημοτική Αστυνομία.
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.819,00€ στον Κ.Α.Ε. 10.6261.01 για την προμήθεια κουφωμάτων για το κτήριο του Γυμνασίου –Λυκείου Σκιάθου.
 9. Λήψη απόφασης για:
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

Α. Έγκριση της αριθμ. 9/2015 μελέτης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2015 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Β. Διάθεση πίστωσης ποσού 46.462,51 ευρώ σε βάρος των Κ.Α.Ε. 30.6662.02, 30.6662.04, 30.6662.07, 30.6662.08, 30.6662.09 του προϋπολογισμού για την εν λόγω προμήθεια.

Γ. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή