ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλ: 24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 09/10/2015

Αρ. πρωτ.: 9450

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο

  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο, 2) Θεοδώρου Γεώργιο, 3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο, 5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αποδέσμευση ποσού 7.453,80€ από τον Κ.Α.Ε. 10.6111 (σχετ. η 185/2015 Α.Ο.Ε. που ψήφιζε την 164/2015 Α.Ο.Ε. και η 241/2015 Α.Ο.Ε. που ψήφιζε την 162/2015, 164/2015 και 180/2015 Α.Ο.Ε.).

2.Ψήφιση πίστωσης ποσού7.884,30€ στον Κ.Α.Ε. 10.6111 (σχετ. η 273/2014, 303/2014, 233/2015, 234/2015, 235/2015, 236/2015, 237/2015, 238/2015, 239/2015 και 240/2015 Α.Ο.Ε.).

3.Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6494 (σχετ. η 215/2015 Α.Ο.Ε.).

4.Ψήφιση πίστωσης 1.000€ στον Κ.Α.Ε. 00.6495 για πληρωμή παραβόλων (ΔΟΥ & Δ/ΝΣΗ συγκοινωνιών κλπ) για έκδοση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων (Mitsubishi, Iveco)

5. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με την δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης χρήσεως δημοτικού ακινήτου σε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

6.Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση δικογράφου - υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας με δικάσιμο 10-11-2015, προς υποστήριξη εφέσεως του Δήμου Σκιάθου κατά της με αριθ. 153/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου και κατά των εργαζομένων του Δήμου Σκιάθου.

7.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.348,08€ στον Κ.Α.Ε. 00.6117 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την διεκπεραίωση έκδοσης οριστικής άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας του ΟΧΗΜΑΤΟΣ MITSUBISHI.

8.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.275,50€ στον Κ.Α.Ε. 20.6142.02 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την διεκπεραίωση έκδοσης οριστικής άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας του ΟΧΗΜΑΤΟΣ IVECO.

9.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.045,50€ στον Κ.Α.Ε. 20.6277 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών-εργασιών για κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας στις τουαλέτες ΑΜΕΑ των Κουκουναριών και κατασκευή ντουλαπιών στα ρολόγια –κεντρικές ασφάλειες της ΔΕΗ στις ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ.

10.Ψήφιση πίστωσης ποσού3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30.6662.01 για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομέιγματος.

11.Ψήφιση πίστωσης ποσού2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.7335.1 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού –λαμπτήρες LED.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή