ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 10/09/2015

Αρ. πρωτ.:  8548

 

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων για «κληροδότημα Ιωάννου», «Δωρεά Χρήστου», «Κληρονομιά Οικονόμου» και «Κληροδότημα Πολιτικάρη». (Εξ αναβολής)
 2. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων  προς το Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 05-11-2015, επί προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Περγάντου Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 3. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 05-11-2015, επί προσφυγής του Σωτηρίου Σκαπέρδα.
 4. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 05-11-2015, επί προσφυγής του Γεωργίου Μπαλαμπάνη.
 5. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 05-11-2015, επί προσφυγής του Γεωργίου Σταμέλου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «MCKENZIE & GALLOWAYA.Ε.».
 6. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 05-11-2015, επί προσφυγής του Σάββα Διαμανίδη.
 7. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 05-11-2015, επί προσφυγής του Σάββα Διαμανίδη.
 8. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 05-11-2015, επί προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε.».
 9. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με την αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου δημοτικού χώρου και μη επιτρεπόμενες κατασκευές εντός δημοτικής εκτάσεως από επιχειρηματία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 10. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 5.399,70€ στον Κ.Α.Ε. 10. 6111 για πληρωμή νομικών  σύμφωνα με αναθέσεις που έχουν γίνει με τις 162, 164, 180, 187, 188, 204 Α.Ο.Ε. έτους 2015.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00€ στον Κ.Α.Ε. 10.6012, ποσού 500,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6012 και ποσού 150,00€ στον Κ.Α.Ε. 30.6012 για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων που ασχολήθηκαν με την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
 1. Έγκριση των όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 69.450,00€ με το Φ.Π.Α. στον Κ.Α.Ε. 30.7333.00.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.150,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6117 για την κάλυψη της δαπάνης πληρωμής των ορκωτών λογιστών, που ανέλαβαν την εκκαθάριση της «Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Σκιάθου» σύμφωνα με την 64/2014 Α.Δ.Σ.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 170,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6278 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εφαρμογών απολύμανσης – μυοκτονίας στους αποθηκευτικούς χώρους του υδροβιοτόπου των Κουκουναριών.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6276 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών  απομάκρυνσης λυμάτων από τα συγκροτήματα τουαλετών.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 259,00€ στον Κ.Α.Ε. Κ.Α.20.6681 για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.170,00€ στον Κ.Α.Ε. 10.6262.00 για προμήθεια υλικών-αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δήμου Σκιάθου.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 858,40€ στον Κ.Α.Ε. 20.6264 για προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών  για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Δήμου Σκιάθου
 1. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός Μαΐου 2015.
 2. Αποδέσμευση ποσού 984€ από τον Κ.Α.Ε. 00.6495 κατόπιν του εγγράφου της Αποκεντρωμένης με το οποίο ακυρώθηκε η 172/2015  και 173/2015 Α.Ο.Ε..
 3. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας  για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2015.
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή