ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 07/12/2015

                  Αρ. πρωτ.: 11227

 

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2013 Δήμου Σκιάθου.
 2. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 690,00€ στον Κ.Α.Ε. 10_6012 και ποσού 150,00€ στον Κ.Α.Ε. 20_6012 για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.700,00€ στον Κ.Α.Ε. 15_7133 για προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.300,00€ στον Κ.Α.Ε. 15_6699 για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου.
 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (υπ’ αριθμ 11028/01-12-2015) και έγκριση αποτελέσματος της από 01 Δεκεμβρίου 2015 δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ».
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή