ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 03/08/2015

Αρ. πρωτ.: 7192

 

ΠΡΟΣ

 • τον  Πρόεδρο  της Ο.Ε. κ. Σταμέλο Ηλία
 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας: «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου έτους 2015» προϋπολογισμού 59.800,00€ πλέον ΦΠΑ € με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80.
 2. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με τη χορήγηση διοικητικών εγγράφων, μετά από αίτηση δημοτικής συμβούλου.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 480,24€ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού στον Κ.Α.Ε.για μίσθωμα στέγασης κτηριακών εγκαταστάσεων με τον ανάλογο εξοπλισμό για τη λίπανση, πλύση, έλεγχο και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου.
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού στον Κ.Α.Ε.για προμήθεια υλικών ασυρματικών συσκευών για την πολιτική προστασία Δήμου Σκιάθου.
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 στον Κ.Α.Ε.για προμήθεια υλικών ασυρματικών συσκευών Δήμου Σκιάθου.
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.450,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6142.02 για ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Λειτουργίας συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σκιάθου».
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13,40€ στον Κ.Α.Ε. 00.6821 για πληρωμή προσαυξήσεων που προκύπτουν από ταυτότητα πληρωμής.
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.800,00€ στον Κ.Α.Ε. 10.6012 για αποζημίωση ληξιάρχου και πρακτικογράφου για το έτος 2015 (01.01.15 – 31.12.15).
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. 172/2015 Α.Ο.Ε. «Εξέταση της αίτησης των Πρεβεζάνου Ιωάννη, Τσουρού – Πρεβεζάνου Παρασκευής, Βογιατζή Δημητρίου και Βογιατζή Ιωάννας – Κυριακής» κατόπιν του εγγράφου της Αποκεντρωμένης με το οποίο ακυρώνεται η συγκεκριμένη Α.Ο.Ε..
 11. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων για «κληροδότημα Ιωάννου», «Δωρεά Χρήστου», «Κληρονομιά Οικονόμου» και «Κληροδότημα Πολιτικάρη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
 3. Εισηγητές θεμάτων
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή