ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλ: 24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 23/07/2015

Αρ. πρωτ.: 6881

ΠΡΟΣ

 • τον Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Σταμέλο Ηλία
 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο, 2) Θεοδώρου Γεώργιο, 3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο, 5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 2. Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την οικονομική επιτροπή, για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού ο. ε. 2015 ( Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2015).
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.071,30€ στον Κ.Α.Ε. 10.6111 για την κάλυψη δαπανών δικηγόρων. (σχετικές οι 162/2015, 164/2015 και 180/2015 Α.Ο.Ε.).
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 370,61€ στον Κ.Α.Ε. 00.6495 για την κάλυψη της δαπάνης του φόρου δωρεάς (σχετική η 159/2015 Α.Ο.Ε.).
 5. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη σχεδίου κλήσεως υπαλλήλου σε απολογία.
 6. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση κατά την συνεδρίαση της κατά Νόμο Επιτροπής για την διενέργεια την 23.7.2015 των πλειοδοτικών προφορικών δημοπρασιών για την παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας, δυνάμει των με αρ. πρωτ. 6659 και 6660/17.7.2015 επαναληπτικών διακηρύξεων του Δημάρχου Σκιάθου.
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 260,00€ στον Κ.Α.Ε. 10.6012, 845,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6012 και 65,00€ στον Κ.Α.Ε. 30.6012 για την εκλογική αποζημίωση στο συνεργείο που απασχολήθηκε στις εκλογές την 25η Ιανουαρίου 2015 (2η δόση).
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 72,50€ στον Κ.Α.Ε. 15.6612.02 για προμήθεια αναμνηστικών κεραμικών πλακιδίων για το Μουσείο Παπαδιαμάντη.
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 353,80€ στον Κ.Α.Ε. 15.6615.02 για προμήθεια έντυπου υλικού για το Μουσείο Παπαδιαμάντη.
 10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 572,13€ στον Κ.Α.Ε. 15.6611.02 για προμήθεια βιβλίων για το Μουσείο Παπαδιαμάντη.
 11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 678,20€ στον Κ.Α.Ε. 35.6692 για προμήθεια φυτών και δέντρων.
 12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6276 για ανάθεση παροχής υπηρεσιών απομάκρυνσης λυμάτων από τα συγκροτήματα τουαλετών στις Κουκουναριές.
 13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.450,00€ στον Κ.Α.Ε. 35.6263.01 για ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Σκιάθου από βλάστηση.
 14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 10.6266 για ανάθεση παροχής υπηρεσιών«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015».
 15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 273,99€ στον Κ.Α.Ε. για την ηλεκτροδότηση του δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Αγία Καλή» Σκιάθου (149/2015 ΑΔΣ).
 16. Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τριών (3) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε στην υπ’ άριθμ. 6660/2015 Επαναληπτική Διακήρυξη της αρ. 4156/2015 Διακήρυξης Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
 17. Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμείται παρακάτω, όπως ορίσθηκε στην υπ’ άριθμ. 6659/2015 Επαναληπτική διακήρυξη της αρ. 4155/2015 Διακήρυξης Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.
 18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.350,00€ στον Κ.Α.Ε. για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων – διαφόρων αναλώσιμων υλικών – χρωμάτων.
 19. Ψήφιση πίστωσης ποσού € στον Κ.Α.Ε. για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων – υδραυλικών ειδών (προμήθεια ειδών για τουαλέτα ΑΜΕΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ).
 20. Ψήφιση πίστωσης ποσού € στον Κ.Α.Ε. για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων – διαφόρων αναλώσιμων υλικών – χρωμάτων.
 21. α) Έγκριση της αριθμ. 6/2015 μελέτης για την εκτέλεση των εργασιών «Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη, 3)Σταματά Ιωάννη, 4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

β) Διάθεση πίστωσης ποσού 70.725,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6142.02 του προϋπολογισμού έτους 2015.

γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή