ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 08/07/2015

Αρ. πρωτ.: 6424

 

ΠΡΟΣ

 • τον  Πρόεδρο  της Ο.Ε. κ. Σταμέλο Ηλία
 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.
 2. Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών της εταιρείας Α.ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ-Α.ΧΑΛΚΙΑ Ο.Ε. βάσει του Ν.4321/2015.
 3. Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (Ε΄ ΚΥΚΛΟΣ  2015).
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 329,02€ στον Κ.Α.Ε. 00.6494 για κάλυψη δαπάνης στο υποθηκοφυλακείο.
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 492,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6494 για τη δαπάνη που προκλήθηκε κατόπιν της 158/2015 Α.Ο.Ε. σχετικά με ενέργειες, που είναι απαραίτητες να γίνουν μετά την αποδοχή της έκθεσης εκκαθάρισης της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΚΙΑΘΟΥ Δ.Ε.».
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 984,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6495 για τη δαπάνη που προκλήθηκε κατόπιν της 173/2015 Α.Ο.Ε. σχετικά με την τροποποίηση της 158/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 7.  Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφων υπηρεσιακών εγγράφων, μετά από αίτηση ενδιαφερομένου.
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή