ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 02/04/2015

Αρ. πρωτ.:2468

ΠΡΟΣ

 • τον  Πρόεδρο  της Ο.Ε. κ. Σταμέλο Ηλία
 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

(Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τους αντίστοιχους αναπληρωτές σας προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στo δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Κανονισμός Καθαριότητας.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000 ,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6062.01 για κάλυψη εξόδων κηδείας δημοτικού υπαλλήλου
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 729,04€ στον Κ.Α.Ε. 00.6824 για την κάλυψη της δόσης δανείου της ΔΕΥΑΣ.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 260,00€ στον Κ.Α.Ε. 10.6012, ποσού 845,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6012 και ποσού 65,00€ στον Κ.Α.Ε. 30.6012 για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου (αφορά τις εκλογές στις 25/1/2015).
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000 ,00€ στον Κ.Α.Ε. 10.6111 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.698,56€ στον Κ.Α.Ε. 10.6262.00 για την παροχή υπηρεσίας σιδηρουργικών εργασιών.
 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 190,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6073 για την παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης σεμιναρίου.
 8. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6821 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή της συμπληρωματικής συγκεντρωτικής δήλωσης πελατών - προμηθειών 2009, 2010 και 2011.
 10.  Έγκριση όρων και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6236.04 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με τη μίσθωση οικοπέδου για την στάθμευση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου.
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Aναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.:   κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά
  3. Εισηγητές θεμάτων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή