ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 27/03/2015

Αρ. πρωτ.: 2291

ΠΡΟΣ

Ø τον  Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Σταμέλο Ηλία

Ø τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο

Ø τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

(Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τους αντίστοιχους αναπληρωτές σας προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στo δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.250,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6111 και ανάθεση σε δικηγόρο για τη παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου σε δικαστήριο της Αμερικής για έφεση σχετικά με την υπόθεση Γαλάτη.

 

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 356,70 € στον Κ.Α.Ε. 10.6111 και ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την παραγραφή αξιώσεων κατά ΟΤΑ, μετά από υποβολή αίτησης προς πληρωμή στο Δήμο.

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 900,00€ στον Κ.Α.Ε. ΚΑ 35.6263.01 για την παροχή υπηρεσίας κηπουρικών – καλλωπιστικών εργασιών.

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 394,40 στον Κ.Α.Ε. 15.6615.02 για την προμήθεια μπλοκ –εισιτηρίων για το Μουσείο Παπαδιαμάντη (Α.Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 269/2015, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 2210/2015)

5. Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ  2015).

6. Αποδέσμευση της πίστωσης ποσού 568,40 € από τον Κ.Α.Ε. 10.6266 για την παροχή υπηρεσιών παροχής υπηρεσίας για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση σε κεντρικό server OTA middleware genesis για τη σωστή επικοινωνία με εθνικό δημοτολόγιο, καθώς και την εγκατάσταση δυο νέων θέσεων εργασίας (Α.Ο.Ε. 47/2015).

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.914,00 στον Κ.Α.Ε. 10.7134 για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ωρομέτρησης προσέλευσης προσωπικού Δήμου Σκιάθου.

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.380,00 στον Κ.Α.Ε. 20.7135 για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 256,00 στον Κ.Α.Ε. 20.7135 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού –λαμπτήρες.

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 στον Κ.Α.Ε. 35.7132.02 για την προμήθεια πλαστικού καλαθιού εναέριας εργασίας δυο ατόμων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Aναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.:   κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά

Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

 

3. Εισηγητές θεμάτων

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή