ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλ: 24273 50140

Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 23/12/2014

Αρ. πρωτ.: 12830 

ΠΡΟΣ

 • τον Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Σταμέλο Ηλία
 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα   τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο, 2) Θεοδώρου Γεώργιο, 3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο, 5)Πασχάλη Χαραλαμπία

(Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τους αντίστοιχους αναπληρωτές σας προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με:
 2. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό, μετά την με αριθ. πρωτ. 12631/16-12-2014 του Δήμου Σκιάθου εξώδικη όχληση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», για την πληρωμή οφειλομένων ασφαλίστρων από ασφάλιση αυτοκινήτων.
 3. Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου ΟΠΔ Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2015.
 4. Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 2014 και απαλλαγή του υπόλογου Διαχειριστή της.
 1. τη διαγραφή χρέους από τέλη αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου λόγω διπλοχρέωσης.
 2. τη λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό, μετά την με αριθ. πρωτ. 12631/16-12-2014 του Δήμου Σκιάθου εξώδικη όχληση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», για την πληρωμή οφειλομένων ασφαλίστρων από ασφάλιση αυτοκινήτων.

 

 

 1. Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. Α 107/2014.
 2. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2014.
 3. Γραφείο Δημάρχου
 4. Aναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη, 3)Σταματά
 5. Εισηγητές θεμάτων

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ιωάννη, 4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή