ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 1 Νοεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              

 

 

Η έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σκιάθου, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στη 1 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 14:00, ύστερα από την με υπ’ αρίθμ. πρωτ. 15797/1.11.2021 πρόσκληση του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, κ. Θεόδωρου Τζούμα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Η ημερομηνία για την επόμενη συνεδρίαση θα οριστεί με νέα πρόσκληση.

Σκιάθος 1 Νοεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θεόδωρος Π. Τζούμας

Δήμαρχος Σκιάθου

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή