ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος  17 Μαΐου 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                               Αριθμ. Πρωτ. : 4510

Προς : Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

           Τ…ν Αντιδήμαρχο Σκιάθου

           κ. …………………………………………………...

           Τον Δημοτικό Σύμβουλο (Α.Δ.Σ 322/2011)

           Κ. …………………………………………………….

                                                                                                                 

ΘΕΜΑ  «Πρόσκλησης σύγκλησης Εκτελεστικής

    Επιτροπής» (Άρθρο 62 , Ν. 3852/10)

        

    Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την Τρίτη 21η Μαΐου του έτους 2013 και ώρα 12:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 220/2012 Α.Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σχετική η αριθ. 3987/2013 εισήγηση του γραφείου προσωπικού κατόπιν του αριθ. 3/2013 πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή