ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                     Σκιάθος 30/06/2011

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                          Αριθμ. πρωτ.: 5545

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Νικοτσάρα 12, Σκιάθος 37002

Τηλ.:24273 50114

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια έντυπου υλικού (χαρτί φωτοτυπικού και εκτυπωτικού μηχανήματος) και υλικών μηχανογράφησης (μελάνι εκτυπωτών & fax, αναλώσιμα και ανταλλακτικά Η/Υ), συνολικού προϋπολογισμού 13.366,79 € πλέον ΦΠΑ 16% 2.138,69 € σύνολο 15.505,48€.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Περιγραφή είδους

Μονάδα

μέτρησης

Τιμή μονάδας

χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 13%

Σύνολο

Χαρτί φωτοτυπικού μηχανήματος & εκτυπωτών

Πακέτο 80gr/m2

1.848,69

295,79

2.144,48

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Περιγραφή είδους

Μονάδα

μέτρησης

Τιμή μονάδας

χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α. 13%

Σύνολο

Υλικά μηχ/σης (μελάνη εκ/τών & φαξ & υλικά μηχανογράφησης

Ανά τεμάχιο

11.518,11

1.842,89

13.361,00

 

Είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι ή να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού και σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας ή σε μια από τις δυο κατηγορίες, αλλά σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11-07-2011, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09:00 έως 09:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Σκιάθου (οδός Νικοτσάρα, αριθμός 12, Τ.Κ. 37002, Σκιάθος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 24272 50114, Γραφείο Προμηθειών. Οι δαπάνες της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΚΥΡ.  ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή