ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών

Τηλέφωνο: 24273 50114

Fax: 24270 23618

e-mail: .

web site: www. skiathos.gr

 

 

       Σκιάθος, 15/02/2012

       Αριθμ. πρωτ.: 1174

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Διακηρύσσει ότι:

 

ο Δήμος Σκιάθου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 186 και 191 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 προτίθεται να προβεί σε αγορά ακινήτου με φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας

1) Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με έγγραφη προσφορά υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήµου Σκιάθου (Νικοτσάρα 12, Σκιάθος ΤΚ 37002), υπόψη της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει προφορική και φανερή μειοδοσία ενώπιον της Επιτροπής  Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από τον Δήμαρχο, μετά τη λήψη της εκθέσεως καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων από την αρμόδια επιτροπή εκθέσεως καταλληλότητας, στα γραφεία του Δήμου σε δημόσια συνεδρίαση και ανάμεσα σε εκείνους που έλαβαν μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των οποίων τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή του αρ.7 του Π.Δ 270/81 και έλαβαν σχετική πρόσκληση.

2) Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται στο δήμο Σκιάθου και συγκεκριμένα σε περιοχές βόρεια - βορειοανατολικά του νησιού (δηλαδή από την περιοχή του Αγίου Φανουρίου - Κοτρώνα - Τσακαλάρι - Σταυρός - Έρημο χωριό - Βίγλες - Καλύβια - Ξάνεμος έως Κοβούλι) που εντάσσονται σε ζώνη ακτίνας - πλάτους 2,5 χμλ. από τα όρια του σχεδίου πόλης της Σκιάθου. Το προς αγορά ακίνητο πρέπει:
Να είναι τουλάχιστον τεσσάρων στρεμμάτων

Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο

Να έχει εύκολη πρόσβαση από τα κάθε είδους οχήματα του δήμου

Η κλίση του εδάφους να είναι ομαλή

Δεν αποκλείεται εντός του οικοπέδου να υφίσταται οποιαδήποτε νόμιμη κατασκευή έτοιμη προς χρήση και αξιοποιήσιμη για τον σκοπό της αγοράς, δηλαδή τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες καταλλήλων κτιρίων για τον ανωτέρω σκοπό να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαμβάνοντας το σχετικό αντίγραφο αυτής από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σκιάθου, τηλ. 24273 50114, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλουν, σύμφωνα με τους ως ανωτέρω όρους μέσα σε προθεσμία πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από σήμερα δηλαδή έως και τις 22-02-2012  έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή