ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                   Σκιάθος 09-06-2011

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                            αρ.πρωτ.: 4633

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νση: Νικοτσάρα 12, Σκιάθος 37002

Τηλ.:24273-50100

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

μίσθωσης κτηρίου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου Σκιάθου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 140 τ.μ. και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Σκιάθου, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη ακτίνας των αποστάσεων προς την περιφέρεια σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της  υπ' αριθμ. πρωτ.4632/09-06-2011 διακήρυξης, συντάσσοντας και σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού κάποιου ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 870,00 ευρώ, ποσό ίσο με το 10% επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ανώτατου ορίου προσφοράς, υπολογιζόμενου για ένα έτος μίσθωσης.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δ/νση Νικοτσάρα 12, τηλ. 24273 50114.

 

 

                                                                                                Σκιάθος  09 / 06 / 2011

                                                                                               

                                                                                                         Ο Δήμαρχος Σκιάθου

 

 

                                                                                                        Νικόλαος Πλωμαρίτης

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή